Thành phần giỏ trái cây KZ2

–  Lê Hàn Quốc

–  Quýt không hạt Úc

–  Lê Xanh Mỹ

–  Kiwi xanh

–  Nho đỏ hạt Peru

–  Táo Envy Mỹ

–  Táo xanh