Thành phần giỏ trái cây BT9

–  Lê nâu Hàn Quốc

–  Lê Nam Phi

–  Táo Fuji New Zealand

–  Cam Ai Cập

–  Táo Xanh

–  Kiwi xanh

–  Nho đen không hạt Mỹ

–  Quýt hạt Úc