Táo nhật đỏ là sản phẩm nổi tiếng ở nhật Bản, quả to và ăn rất ngon